มุมอ่านหนังสือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มารอน้อง ๆ ช่วงเย็น
มุมอ่านหนังสือรอน้อง ๆ อนุบาลช้างน้อย