มุมอ่านหนังสือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มารอน้อง ๆ ช่วงเย็น
ห้องเรียนอนุบาลช้างน้อย
ห้องเรียนอนุบาลช้างน้อย2
ห้องเรียนอนุบาลช้างน้อย3
ห้องเรียนอนุบาลช้างน้อย4